2012-05-18

Midsommar

Save the date! 
Vi skandinaver i norra Portugal kommer att fira tidig Midsommar lördagen den 16:e juni pa en quinta i Maia. Det kommer vara i form av knykalas sa att var och en tar med sig vad den vill äta och dricka. Aterkommer senare med mera information.

2012-01-25

Novo Curso de Língua Sueca em Braga

De modo a contabilizar o interesse,
entrem em contacto com o Pedro Carvalho :
a57217 arroba alunos.uminho.pt

O curso será leccionado por a Frida Svensson.

Início em Fevereiro 2012.
Em principio, em horário pós-laboral,
no campus de Gualtar da Universidade do Minho em Braga.
Em principio serão 2 horas semanais durante o 2º Semestre.

Mais informações em breve!

2011-01-11

Nya avgifter för pass

Information från ambassaden i Lissabon :

För kännedom gäller nya avgifter fr.o.m. 2011-01-10 för vanliga pass, id-kort och provisoriska pass.

Ett vanligt pass och id-kort kostar €155 och ett provisoriskt pass €177

Vid uthämtning av pass eller id-kort på ambassaden som har utfärdats av annan myndighet utgår en serviceavgift om €17. Vid ansökan om pass eller id-kort som hämtas ut på konsulat tillkommer en portoavgift om €2. Denna avgift betalas till ambassaden när passansökan inlämnas. Serviceavgiften om €17 betalas till konsulatet när passet eller id-kortet hämtas ut.

Snabbast och billigast är att ansöka under ett besök i Sverige. Du kan vända dig till vilken passmyndighet som helst och avgiften är för närvarande SEK400. Normalt kan du få det färdiga passet eller id-kortet efter en vecka. Det är också möjligt att hämta ut den färdiga resehandlingen på en ambassad eller konsulat, men då tar det längre tid och ambassaden tar då även ut en avgift som motsvarar SEK150 (€17).

Det är bra att i förväg ta kontakt med det passkontor i Sverige där du avser att ansöka om pass för att få besked om vilka dokument som krävs för att styrka identitet och svenskt medborgarskap.

Information om öppettider med mera finns på polisens webbplats:
www.polisen.se

2010-12-06

Nya avgifter för att hämta ut pass

Information från ambassaden:

Med hänvisning till avgiftsförordningen (SFS 1997:691) gäller nya avgifter för uthämtning av pass som utfärdats av annan myndighet än ambassaden i Lissabon.

Vid uthämtning av pass på ambassaden som utfärdats av annan myndighet utgår en serviceavgift om € 16.

Vid ansökan om pass som hämtas ut på konsulat tillkommer en portoavgift om € 2. Denna avgift betalas till ambassaden när passansökan inlämnas.
Serviceavgiften om € 16 betalas till konsulatet när passet hämtas ut.

De nya avgifterna börjar gälla från och med 2011-01-01

2010-11-16

Nya regler vid förnyelse av körkort för utlandsbosatta

Från den 1 december 2010 träder nya regler i kraft som berör de personer som är permanent bosatta utomlands och ska förnya sina svenska körkort.

- Den som är permanent bosatt i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES*) kommer efter 1 december 2010 inte längre kunna få sitt svenska körkort förnyat i Sverige. Det ska i stället ersättas med ett körkort i den stat som den sökande är permanent bosatt.

- Är man däremot permanent bosatt i en stat utanför EES får man fortsättningsvis enligt de nya reglerna förnya sitt svenska körkort i Sverige. En ansökan ska då göras skriftligen och tillsammans med ansökan ska en handling skickas med som visar att den som söker om förnyelse är permanent bosatt i en stat utanför EES.

- En person som inte är utvandrad men tillfälligt befinner sig i annat EES-land får förnya sitt svenska körkort. Personen har fortfarande möjlighet att få sitt svenska körkort skickat till en svensk ambassad eller konsulat.

Läs mer på Körkortsportalens hemsida

* EES-staterna är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

2010-09-03

Info från Ambassaden in Lissabon

Valet i Sverige den 19 september 2010

Sveriges ambassad i Lissabon vill informera de som önskar rösta i valet i Sverige den 19 september om följande:

Rösta på ambassaden
Svenska medborgare och andra som delvis har rösträtt i svenska val och befinner sig i Portugal kan antingen brevrösta eller rösta på ambassaden i Lissabon. Det enda ni måste ha med er för att rösta på ambassaden är en id-handling. Förutom svenskt pass och svenskt id-kort gäller även en lokal officiell legitimation som giltig id-handling. Det är dock nödvändigt att kunna uppge sitt personnummer.

Sista dagen för att rösta på ambassaden är fredagen den 10 september.
Torsdagen den 9 september har ambassaden förlängd röstmottagning till kl. 20.00.

Brevrösta
För att brevrösta behöver ni särskilt brevröstningsmaterial. Brevrösten måste postas utomlands och ska ha kommit fram senast den 20 september. Material för brevröstning finns att hämta på eller beställa från ambassaden i Lissabon eller något av de svenska honorärkonsulaten i Almancil, Funchal, Porto och São Miguel. Honorärkonsulaten har endast utlämning av brevröstningsmaterial, det vill säga det är endast på ambassaden i Lissabon ni personligen kan rösta.

Rösträtt
Även om ni inte fått era röstkort utskickade har ni möjlighet att rösta. Detta gäller även för er som tror eller vet att ni inte längre finns med i den svenska röstlängden. En till ambassaden inlämnad röst, eller en brevröst, räknas nämligen som en återanmälan till röstlängden och er röst räknas dessutom som en giltig röst i det förestående valet om den kommer in i tid (och ni i övrigt uppfyller kraven för rösträtt).

I det fall er röst till det förestående valet kommer in för sent till Valmyndigheten (vid t.ex. brevröstning) blir den ogiltig. Däremot räknas den som en anmälan till röstlängden för tio år framöver.

Öppettider för röstmottagning
Ambassaden har röstmottagningen enligt följande:

Måndag - onsdag, 6-8 september, kl. 9.00-12.00
Torsdag, 9 september, kl. 9.00-20.00
Fredag, 10 september, kl. 9.00-12.00

Mer information om val och rösträtt finns på Valmyndighetens webbplats: www.val.se

2010-08-03

Val 2010

Det är snart dags för val i Sverige.
Vid det här laget borde du ha fått ett brev med ditt utlandsröstkort och annat brevröstningsmaterial.

Allmän info finns här :
http://www.val.se/valet_2010/

Info om poströstning :
http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/rostning/brevrosta/index.html

Info om var i Portugal du kan lämna in dina röstkort etc :
http://www.val.se/val/val2010/rostmottagning/utlandsmyndighet/100.html

Några vanliga frågor :
http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/vanliga_fragor/index.html#tema_7